Tucasa-ict is onderdeel van dir/Active BV geworden. Achter de schermen is er geruime tijd hard gewerkt aan het tot stand komen van deze stap. We zijn zeer verheugd met deze overname en verwelkomen alle nieuwe klanten en prospects. Net als dir/Active heeft Tucasa-ict jarenlange ervaring in de zorgsector. Tucasa-ict is actief op de Belgische markt en biedt sinds 2007 Tucasa-ict de oplossingen TasksView en NutriView voor de geautomatiseerde optimalisatie van logistieke en facilitaire processen in zorginstellingen.

Dir/Active en Tucasa-ict hebben veel vertrouwen in de toekomst en met deze samenwerking is de continuïteit en de ontwikkeling van TasksView en NutriView geborgd. Samen werken we aan nieuwe functionaliteiten met aantoonbaar toegevoegde waarde voor ziekenhuis en zorginstellingen.