We zijn verheugd mee te delen dat Sanilea nu officieel een partner is. We zijn ontzettend blij met deze samenwerking. Sanilea is in Frankrijk een grote speler in de organisatie van ziekenvervoer.  De mogelijkheid om beide softwareoplossingen te koppelen stelt ziekenhuizen en zorginstellingen in staat alle logistieke vervoertaken van het begin tot het einde te beheren.

Ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen staan voor behoorlijke uitdagingen zoals stijgende uitgaven, een tekort aan zorgpersoneel en een vergrijzende bevolking. Door de beheersprocessen te optimaliseren kunnen uitgaven worden verminderd. Tegelijkertijd mag dit niet ten koste gaan van de kwaliteit van het zorgproces van de patiënt. De prestatie van de supply chain wordt daarom steeds belangrijker.

Met de mogelijkheid om de complementaire software Speedcall en iTransport te koppelen bieden beide bedrijven een unieke en globale totaaloplossing voor alle ziekenhuis-vervoersstromen. Zowel voor binnen als buiten het ziekenhuis: intern- en extern patiëntenvervoer, beddenbeheer, transport van apparatuur, patiënt gebonden materialen en de organisatie van alle voorkomende schoonmaaktaken en overige logistieke processen. Dit zorgt voor een vereenvoudiging van het werk voor zorgverleners en een betere stroomlijning van het zorgtraject van de patiënt.

Lees hier het persbericht 22 maart (Sanilea dir/Active)