Met genoegen kunnen wij u mededelen dat dir/Active BV en iARTA BV vanaf 1 februari 2024 samen verder gaat als 1 organisatie. Achter de schermen is er geruime tijd hard gewerkt aan het tot stand komen van deze samenwerking.

Zowel dir/Active BV als iARTA BV hebben hun sporen de afgelopen jaren ruimschoots verdient met het ontwikkelen en implementeren van de oplossingen iTransport en ARTA. Beide oplossingen hebben als doel het optimaliseren en automatiseren van processen binnen de zorg op onder andere het gebied van Patiëntenvervoer, Schoonmaak en Logistiek.

De toegevoegde waarde van de samenwerking zit in het creëren van een stabiele organisatie met een duidelijke focus op het (door) ontwikkelen van beide oplossingen. We vormen een organisatie die de groeiende vraag naar duurzame IT-oplossingen binnen de zorgsector, de complexiteit van het ontwikkel proces en de internationale groei ambities waar kan maken. Door de combinatie van beide partijen ontstaat er een organisatie met gebruikers en medewerkers in diverse landen in West-Europa en een sterk partnernetwerk voor ondersteunende werkzaamheden.

De samenwerking brengt geen merkbare veranderingen met zich mee. Het uitgangspunt is dat iTransport en ARTA als unieke producten actief blijven. Wij hebben het volste vertrouwen dat dit alleen maar positieve veranderingen zal brengen, met name door de bredere gezamenlijke kennis en een grotere ondersteunde organisatie.