Klantcase

Léman Thonon les Bains

 

Het ziekenhuis van Léman stond voor een aantal uitdagingen, waaronder te lange wachttijden & patiënten die regelmatig niet op tijd kwamen. Wij spraken met de heer Jean-Marie Brusa, hoofd patiëntenvervoer.

De uitdaging
Het ziekenhuis van Léman stond voor een aantal uitdagingen. De afdeling had te maken met wachttijden, patiënten die regelmatig niet op tijd kwamen, veel telefoonverkeer met de coördinator én er werden fouten gemaakt in de patiëntopnamen of het brengen/ halen naar de juiste afdeling. Rapportgegevens waren er niet of nauwelijks. Kortom werk aan de winkel voor de afdeling. Een mooie uitdaging waarbij we ook een behoorlijke efficiencyslag konden maken, aldus Jean-Marie Brusa, hoofd patiëntenvervoer intern en extern. Léman koos voor de patiëntenvervoer oplossing van iTransport mede omdat zij al twee jaar naar volle tevredenheid gebruik maken van iTransport voor hun ambulance diensten.

Patiëntenvervoer brengt rust in de organisatie
Door de COVID-19 beperkingen is iTransport grotendeels online geïmplementeerd. In de relatief korte periode dat het ziekenhuis met het patiëntenvervoer van iTransport werkt zijn de resultaten al zichtbaar. Wat opvalt is de goede verdeling van de opdrachten aan de vervoerders. Zij krijgen nu taak na taak uitgedeeld waarbij het systeem rekening houdt met de locatie van de patiënten vervoerder en de prioriteit van de taak.

Een direct merkbaar resultaat is dat iTransport rust in de organisatie brengt, er is geen centralist meer nodig. Patiënten zijn op tijd voor het vertrek en aankomst van de afspraken, minder interne spanningen en stress in het team en het borgt de veiligheid van het vervoer met identificatie van de patiënten. Uiteindelijk hebben we meer tijd en zorg voor de patiënt verteld Sébastien Meynet, coördinator intern en extern patiëntenvervoer. Tevens heeft het ziekenhuis van Léman nu inzicht en follow-up in de activiteiten van de afdelingen en de medewerkers. Deze cruciale informatie is nodig om de processen daadwerkelijk verder te kunnen verbeteren.

 

”iTransport verbetert onze patiëntenzorg aanzienlijk, het vermindert de spanningen binnen mijn team en het geeft mij de informatie en het inzicht dat ik nodig heb”,  Jean-Marie Brusa, hoofd in-en extern patiëntenvervoer.