Het onderstaande is van toepassing op de website en de digitale nieuwsbrief van dir/Active (www.diractive.nl). Overal waar ‘website’ staat vermeld, wordt ook verwezen naar digitale nieuwsbrief. Door onze website/digitale nieuwsbrief te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kan men geen rechten ontlenen. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij dir/Active of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door dir/Active. Dir/Active is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

 

Emailcorrespondentie
De informatie in een emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet tijdige ontvangst van een bericht is uitgesloten. Gebruik door derden of openbaarmaking van het bericht zonder toestemming van dir/Active of de geadresseerde is niet toegestaan. Wij adviseren u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen voor ze te openen. Voor vragen en/of inlichtingen over deze disclaimer neemt u contact op met dir/Active.