Klantcase

AP-HP Saint Louis Ziekenhuis Parijs

Onze Franse partner AD’Valorem in gesprek met de heer Serge Eberle, Teamleider.

Er is sinds het begin van COVID-19 veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid in iTransport om informatie over de te vervoeren patiënt bij een vervoerstaak toe te voegen. Dit geeft snel een specifiek beeld van de te vervoeren patiënt.

Wat is volgens u de meerwaarde van iTransport tijdens de COVID-19 crisis?
Tijdens de COVID-19 crisis hebben we de werkprocessen drastisch gewijzigd. De operatiekamers, de polikliniek en verschillende technische afdelingen zoals de scan- of de röntgenafdeling zijn gesloten. We hebben het ziekenhuis zo logisch mogelijk heringericht om aparte afdelingen voor COVID- en niet COVID-patiënten mogelijk te maken. Ondanks deze  enorme  aanpassing  zowel qua werkwijze als logistiek bleef iTransport ‘zoals altijd’ functioneren.

Ons team patiëntenvervoer is met name gefocust op het vervoeren van patiënten tussen de afdelingen en uit het wegbrengen van overleden patiënten naar het mortuarium. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid in iTransport om informatie over de te vervoeren patiënt bij een vervoerstaak toe te voegen. Dit geeft snel een specifiek beeld van de te vervoeren patiënt. Voordat wij met iTransport werkten werden de vervoerstaken handmatig toegewezen. Dat gaf regelmatig spanningen tussen de coördinator die de taken uitdeelde en de patiëntenvevoerders. iTransport verdeelt de taken. Iedere patiëntenvervoerder voert hetzelfde aantal en soort taken, zoals rolstoeltaken en bedtaken, op een dag uit. De aangeboden taken worden nu door collega’s makkelijker geaccepteerd omdat zij er op vertrouwen dat iTransport de taken eerlijk verdeeld.

 

Gelukkig maakten wij vlak voor de COVID-19 crisis al gebruik van iTransport. Dit heeft ons een overload aan telefoonverkeer bespaard.

 

 

iTransport is vlak voor de COVID -19 crisis geïmplementeerd. Kunt u eventuele gevolgen aangeven als uw collega’s iTransport niet tot hun beschikking hadden?
Gelukkig maakten wij voor de crisis al gebruik van iTransport. Dit bespaart ons een overload aan telefoonverkeer. In plaats van het handmatig aanvragen en uitvoeren van transporten vinden de aanvragen geautomatiseerd plaats. Collega’s kunnen realtime in het systeem de status van de taak zien (verzoek, in opdracht, onderweg of afgerond). Dit scheelt ons een grote permanente bezetting wat betreft telefonische coördinatie. Dat is fijn, want we hebben iedereen hard nodig.

Wat is de nieuwe rol van de coördinator?
De coördinator (centralist) heeft nu een meer controlerende rol en houdt zicht op het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden. De werkdagen en tijden van de patiëntenvervoerders zijn in beeld: zij loggen in als ze hun dienst starten en loggen uit als hun dienst klaar is. Hiermee is een gedetailleerd inzicht mogelijk in werkplanningen en pauzetijden. Daarnaast controleert de coördinator het juiste gebruik van de tool. Met behulp van de informatie uit de rapporten is het mogelijk om spitsuren in kaart te brengen en de werktijden van de medewerkers hierop aan te passen zodat er een betere doorloop qua transporten is.

Wat zijn volgens u de voordelen van iTransport in uw dagelijkse werk?
Voor de patientenvervoerders leidt de geautomatiseerde verdeling van taken tot minder spanningen in het team. Er zijn geen zorgen meer over de planning. Het is eenvoudig: je start je dienst, zet je telefoon aan en laat je leiden door iTransport, zonder je druk te hoeven maken over het totale aantal taken of eventuele prioriteiten. Daarnaast garandeert iTransport dat er geen vervoer wordt vergeten en dat alle taken realtime worden uitgevoerd. Met iTransport  kunnen we een ​​vertraging in de verwerking van taken identificeren en ook de oorzaak achterhalen. We hebben een realtime zicht op de activiteiten (het aantal uit te voeren vervoeren / het aantal beschikbare patiëntenvervoerders) en kunnen hierop anticiperen.

 

Het Saint Louis ziekenhuis maakt deel uit van het Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Het AP-HP is het grootste universitaire ziekenhuis van Europa. De groep waar het Saint Louis ziekenhuis onder valt vertegenwoordigt het grootste ziekenhuiscomplex van de AP-HP, met bijna 3.900 bedden en 336.000 verblijven. In totaal telt de groep 37 ziekenhuizen onderverdeeld in 12 ziekenhuisgroepen en biedt het APHP in totaal een capaciteit van 23.000 bedden.

iTransport modules:
• Patientenvervoer